Vandaag 29 september 2021 stond Mirjam Engelberts met een mooi artikel van Gitte Brugman in de Leeuwarder Courant n.a.v. het winnen van de wedstrijd “De Kleur van Smallingerland”

Artikel_Mir_Leewarder_Courant_29Sep21

De expositie is te zien is van 18 september tot 9 oktober in schouwburg De Lawei in Drachten.
Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1
9203 KL Drachten